Про проект

Безпека та інновації навчальним закладам

Кожний директор, завуч, класний керівник та просто співробітник навчального закладу в процесі своєї роботи стикається з рядом типових задач і проблем:

  • облік, контроль та аналіз успішності
  • облік, контроль та аналіз відвідування
  • організація оптимального документообігу
  • конструктивний діалог з батьками учнів
  • використання сучасних комп'ютерних технологій

Крім цього, життєво важливою завжди була, є і буде задача забезпечення безпеки дітей під час навчального процесу.

Вирішення кожної з цих задач окремо - процес тривалий, складний та недешевий, а більшість існуючих на сьогодняшній день способів їх вирішення не адаптовані під реалії та потреби наших шкіл.

Для того щоб підвищити рівень безпеки навчальних закладів, а також звільнити педагогів від рутинної облікової роботи та спрямувати їх потенціал на підвищення якості навчального процесу було засновано проект "Смарсі".

Це крок представників ділового світу назустріч кожному учню, спроба зробити новітні технології доступними всім без виключення школам України.

Дана ініціатива передбачає встановлення у загальноосвітніх установах України систем безпеки, контролю відвідування, контролю успішності, обліку навчального та робочого часу, а також оцінювання якості навчального процесу на основі розроблених спеціально для освітніх установ програмно-апаратних комплексів "Смарсі", які не мають аналогів та відповідають сучасним вимогам світового рівня.

Кожна школа, яка вирішила взяти участь в проекті, отримає повний набір послуг - від консультацій провідних фахівців з питань особливостей роботи і монтажу програмно-апаратного комплексу, до навчання співробітників, а також сервісної та інформаційної підтримки під час його експлуатації.

Школа більше не залишиться наодинці зі своїми проблемами, вона отримає способи їх вирішення та підтримку професіоналів.

Під час встановлення програмно-апаратного комплексу "Смарсі" інформація про всіх учнів та співробітників навчального закладу впорядковується в єдину шкільну базу даних, яка фізично розміщується в захищеному від стороннього доступу промисловому комп'ютері, який встановлюється на території навчального закладу. База даних знаходиться у власності навчального закладу. Доступ до бази даних мають виключно співробітники навчального закладу.

Навчальному закладу безкоштовно надається програмний інструментарій для зручної та візуальної роботи з базою даних. Єдиним власником та розпорядником бази даних є навчальний заклад.

 

Крім цього, кожному учню та співробітнику навчального закладу виготовляються та передаються у власність ідентифікаційні документи (електронний паспорт учня або посвідчення співробітника), що виконані у вигляді персоніфікованих пластикових карток, які працюють на основі безконтактної технології зчитування інформації. На основі цих документів відбувається ідентифікація осіб, які входять в будівлю школи та виходять з неї.

В будь-який момент часу адміністрація освітньої установи має можливість отримати інформацію про кількість учнів та співробітників, які присутні в освітній установі, складати списки відсутніх в кожному класі, пропуски і запізнення, формувати звіти про відвідування, успішність та робочий час, а батькам надається ряд унікальних можливостей контролювати відвідування та успішність своїх дітей, а також миттєво отримувати СМС-повідомлення як тільки їхня дитина перетне поріг школи.

Програмно-апаратний комплекс "Смарсі" не допустить непомітного проникнення сторонніх осіб без ідентифікаційного посвідчення і подасть звуковий та візуальний сигнали охоронцю або черговому на вході.

В той самий час, дана система розроблена з врахуванням того, що основний її користувач - діти, а її призначення - зробити їх перебування в стінах школи більш комфортним та безпечним. Тому запропоновані до встановлення елементи обладнання не обмежують доступ учнів до освітньої установи. Підвищення рівня безпеки відбувається не за рахунок встановлення додаткових дверей, замків та парканів, а за рахунок використання спеціалізованих технічних рішень за допомогою яких можна не тільки відсіяти небажаних відвідувачів та потенційних правопорушників, але й автоматизувати контроль відвідування, запізнень і прогулів учнів та співробітників, підвищити рівень дисциплінованості та відповідальності учасників освітнього процесу.

Програмно-апаратний комплекс "Смарсі" сам по собі також є безпечним для учнів і отримав визнання та високу оцінку всіх контролюючих державних органів.

Він відповідає всім вимогам санітарного законодавства України, що підтверджується позитивним висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи, і дозволений для встановлення в навчальних закладах.

Обладнання програмно-апаратного комплексу "Смарсі" має всі необхідні сертифікати відповідності стандартам України.

Встановлення в навчальних закладах обладнання програмно-апаратного комплексу "Смарсі" узгоджено з державним пожежним наглядом МНС України.

Таким чином, участь в проекті "Смарсі" передбачає комплексне вирішення цілої низки проблем навчального закладу та дозволяє в епоху технічного прогресу та інформаційних технологій ефективно використовувати дорогоцінний навчальний час.

Smarsy © 2010-2021 Допомога